XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pod patronatem
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
oraz
Marszałka Województwa Mazowieckiego

MANAGEMENT 2017

Nowe trendy w rozwoju regionów

5-6 czerwca 2017 r.

Tematyka konferencji:Wzorem lat poprzednich Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podjął próbę zbadania i opisania współczesnych problemów zarządzania. Tym razem chcemy zaproponować Państwu współpracę nad opisaniem zagadnień związanych z problemami rozwoju regionów.

Proponujemy Państwu następujące obszary tematyczne:

 1. Stymulatory rozwoju regionalnego i lokalnego
 2. Innowacyjność regionalna
 3. Marketing terytorialny
 4. Nowe dźwignie rozwoju gospodarczego w regionach
 5. Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym
 6. Regionalne i lokalne aspekty zarządzania publicznego
 7. Bezpieczeństwo publiczne
 8. Nowe wyzwania jakości i logistyki w regionach
 9. Organizacje pozarządowe jako katalizator rozwoju regionów
 10. Zmiany legislacyjne a bariery rozwoju gospodarczego
 11. Ekologiczne aspekty zarządzania regionalnego

Zarysowane obszary są jedynie próbą określenia kierunków rozważań podjętych w planowanych publikacjach, które ukażą się w czerwcu 2017 roku. Nie wytyczają natomiast sztywnych ram otwieranej przez nas dyskusji.

Mamy nadzieję, że dyskusja na forum konferencji MANAGEMENT 2017, na którą Państwa serdecznie zapraszamy, zaowocuje dalszymi badaniami oraz publikacjami na temat aktualnych problemów rozwoju regionalnego i lokalnego.


>>Program Konferencji<<


>>Miejsce Konferencji<<


>>Nasz profil na Facebook<<

Harmonogram:

28.02.2017 r.- termin przesyłania zgłoszeń
oraz tekstów do publikacji

01.04.2017 r.- termin przekazania informacji
o zakwalifikowaniu tekstu do druku

30.04.2017 r.- termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Patronat medialny:

Sponsorzy:© Copyright:Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce,
tel. +48 25 643 17 09, e-mail: wneip@uph.edu.pl, http://www.wnep.uph.edu.pl/
Stronę zaprojektował: dr inż. Tomasz Stefaniuk, Administrator strony: mgr Bartłomiej Suchodolski