English version

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pod patronatem
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

MANAGEMENT 2018

Nauka i praktyka
w poszukiwaniu czynników sukcesu organizacji

24 - 25 września 2018 r.

Przy współpracy z:

Referaty:Teksty nadesłane w języku angielskim lub polskim będą publikowane (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w:
 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14 pkt., część B listy czasopism punktowanych MNiSW),
 • Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie (9 pkt., część B listy czasopism punktowanych MNiSW).
 • Acta Universitatis Nicolai Copernici – Zarządzanie (5 pkt).

 • Istnieje możliwość opublikowania tekstu oraz wygłoszenia referatu w trakcie konferencji zarówno w języku angielskim (prosimy o teksty po profesjonalnej korekcie językowej) jak i w języku polskim.

 • Teksty prosimy przesyłać do dnia 15 maja 2018 roku.

 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadsyłanych materiałach.

 • Prosimy o przygotowywanie artykułów zgodnie z wymogami redakcyjnymi podanymi w odnośniku.

  Przesyłanie referatu

  Po zarejestrowaniu swojego udziału w konferencji prosimy o przesłanie referatu za pomocą poniższego formularza.

  Prosimy o przesyłanie referatów zapisanych w formacie doc (pliki zapisane w formacie docx - Word2007, nie zostaną przyjęte)


  Organizatorzy konferencji nie odpowiadają za pliki przesłane w inny sposób niż poprzez poniższy formularz.

  Uwaga! prosimy o wpisanie imienia i nazwiska bez polskich znaków oraz o nieumieszczanie spacji po imieniu i nazwisku!
  np. Józef Góra ---> JozefGora

  Jeżeli autor przesyła więcej niż jeden referat, prosimy o podanie jego numeru przy wpisywanym nazwisku, np. przy drugim referacie Pana Józefa Góry ---> JozefGora2


  W razie pytań prosimy o kontakt z administratorem strony:
  tomasz.stefaniuk@uph.edu.pl

  Imię: Nazwisko:

  Wybierz lokalizację pliku:  Harmonogram:

  30. 04. 2018- termin przesyłania zgłoszeń
  oraz abstraktów

  15. 05. 2018 - termin przesyłania tekstów do publikacji,

  31. 05. 2018- termin wniesienia opłaty konferencyjnej

  Patronat medialny:
  Sponsorzy:


  © Copyright:Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce,
  tel. +48 25 643 17 09, e-mail: wneip@uph.edu.pl, http://www.wnep.uph.edu.pl/
  Stronę zaprojektował: dr inż. Tomasz Stefaniuk, Administrator strony: tomasz.stefaniuk@uph.edu.pl