English version

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pod patronatem
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

MANAGEMENT 2018

Nauka i praktyka
w poszukiwaniu czynników sukcesu organizacji

24 - 25 września 2018 r.

Przy współpracy z:

Rada naukowa konferencji:


 1. Prof. Tadeusz Borys, Uniwersytet Zielonogórski
 2. Prof. Marek Cisek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 3. Prof. Piotr Jedynak, Uniwersytet Jagielloński
 4. Prof. Jan Jeżak, Uniwersytet Łódzki
 5. Prof. Leszek Kozioł, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 6. Prof. Kazimierz Krzakiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 7. Prof. Elvira Kuhn, Fachhochschule Trier, Niemcy
 8. Prof. Ilído Tomás Lopes, ISCTE Business School - Lisbon University Institute, Portugalia
 9. Prof. Gen. Julian Maj, Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Suwałkach
 10. Prof. Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 11. Prof. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Bankowe w Gdańsku
 12. Prof. płk Szymon Mitkow, Wojskowa Akademia Techniczna
 13. Prof. Florina Pinzaru, National University of Political Studies and Public Administration SNSPA, Bucharest, Rumunia
 14. Prof. Maria Romanowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 15. Prof. Adam Sadowski, Uniwersytet Łódzki
 16. Prof. Elżbieta Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 17. Prof. Przemysław Simiński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 18. Prof. Maciej Stajniak, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 19. Prof. Andrzej Świderski, Instytut Techniki Samochodowej
 20. Prof. Marta Wincewicz-Bosy, Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki
 21. Prof. Krzysztof Witkowski, Uniwersytet Zielonogórski
 22. Prof. Maciej Zastempowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 23. Prof. Jan Żukowskis, Aleksandras Stulginskis University, LitwaHarmonogram:

30. 04. 2018- termin przesyłania zgłoszeń
oraz abstraktów

15. 05. 2018 - termin przesyłania tekstów do publikacji,

31. 05. 2018- termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Patronat medialny:
Sponsorzy:


© Copyright:Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce,
tel. +48 25 643 17 09, e-mail: wneip@uph.edu.pl, http://www.wnep.uph.edu.pl/
Stronę zaprojektował: dr inż. Tomasz Stefaniuk, Administrator strony: tomasz.stefaniuk@uph.edu.pl