English version

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pod patronatem
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

MANAGEMENT 2018

Nauka i praktyka
w poszukiwaniu czynników sukcesu organizacji

24 - 25 września 2018 r.

Przy współpracy z:

Organizatorzy:Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Żytnia 17/19, 08-110 SiedlceKontakt mailowy:

management@uph.edu.plKomitet organizacyjny:

  1. Prof. Przemysław Simiński
  2. Prof. Marzena Wójcik-Augustyniak
  3. Dr Beata Domańska-Szaruga
  4. Dr Anna Świrska
  5. Dr KatarzynaWąsowska
  6. Dr Tomasz Stefaniuk
  7. Dr Radosław Korneć
  8. Mgr Bartłomiej Suchodolski


Harmonogram:

30. 04. 2018- termin przesyłania zgłoszeń
oraz abstraktów

15. 05. 2018 - termin przesyłania tekstów do publikacji,

31. 05. 2018- termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Patronat medialny:
Sponsorzy:


© Copyright:Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce,
tel. +48 25 643 17 09, e-mail: wneip@uph.edu.pl, http://www.wnep.uph.edu.pl/
Stronę zaprojektował: dr inż. Tomasz Stefaniuk, Administrator strony: tomasz.stefaniuk@uph.edu.pl