English version

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pod patronatem
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

MANAGEMENT 2018

Nauka i praktyka
w poszukiwaniu czynników sukcesu organizacji

24 - 25 września 2018 r.

Przy współpracy z:

Koszty konferencji:Koszt udziału w konferencji:

 • udział w konferencji z publikacją - 950 PLN (230 EUR),
 • udział w konferencji bez publikacji - 450 PLN (110 EUR),
 • publikacja bez udziału w konferencji -(po uzyskaniu pozytywnej recenzji) – 600 PLN (150 EUR),
 • dopłata do pokoju jednoosobowego – 90 PLN (22 EUR).

 • Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji obejmuje:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • publikację,
 • udział w imprezach towarzyszących.

 • Wpłatę prosimy przekazać na konto:

  UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH:
  Bank Pekao S.A. I/O Siedlce 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195
  z dopiskiem MANAGEMENT 2018  Harmonogram:

  30. 04. 2018- termin przesyłania zgłoszeń
  oraz abstraktów

  15. 05. 2018 - termin przesyłania tekstów do publikacji,

  31. 05. 2018- termin wniesienia opłaty konferencyjnej

  Patronat medialny:
  Sponsorzy:


  © Copyright:Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce,
  tel. +48 25 643 17 09, e-mail: wneip@uph.edu.pl, http://www.wnep.uph.edu.pl/
  Stronę zaprojektował: dr inż. Tomasz Stefaniuk, Administrator strony: tomasz.stefaniuk@uph.edu.pl