XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pod patronatem
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
oraz
Marszałka Województwa Mazowieckiego

MANAGEMENT 2017

Nowe trendy w rozwoju regionów

5-6 czerwca 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy

Dane personalne:

Imię:

Nazwisko:

Tytuł/stopień naukowy

Instytucja


Adres do koresponcencji:

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon

E-mail

Dane do faktury vat

NIP


Udział w konferencji:

Status Uczestnika:
Pracownik naukowy/doktorant
pozostali

Forna udziału w konferencji:
udział z referatem
udział bez referatu
tylko przesłanie referatu

tytuł referatu

współautorstwo:

Obszar

Rezerwacja noclegu na: 5/6 czerwca 2017 r.

Zobowiązuję się do wniesienia opłaty konferencyjnej i przesłania artylułu w ustalonym terminie. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po dniu 30.04.2017 r. koszty nie będą zwracane, a materiały zostaną przesłane pocztą.
>>Program Konferencji<<


>>Miejsce Konferencji<<


>>Nasz profil na Facebook<<

Harmonogram:

28.02.2017 r.- termin przesyłania zgłoszeń
oraz tekstów do publikacji

01.04.2017 r.- termin przekazania informacji
o zakwalifikowaniu tekstu do druku

30.04.2017 r.- termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Patronat medialny:

Sponsorzy:© Copyright:Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce,
tel. +48 25 643 17 09, e-mail: wneip@uph.edu.pl, http://www.wnep.uph.edu.pl/
Stronę zaprojektował: dr inż. Tomasz Stefaniuk, Administrator strony: mgr Bartłomiej Suchodolski