English version

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pod patronatem
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

MANAGEMENT 2018

Nauka i praktyka
w poszukiwaniu czynników sukcesu organizacji

24 - 25 września 2018 r.

Przy współpracy z:

Z archiwum konferencji MANAGEMENT:
 • XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2017
  Nowe trendy w rozwoju regionów, 5-6 czerwca 2017 r.
 • XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2016
  Organizacja w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, 30-31 maja 2016 r.
 • XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2015
  Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji, 8-9 czerwca 2015 r.
 • X Jubileuszowa MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2014
  Uwarunkowania stabilnośści i rozwoju w dobie globalnych współzależnośści, 9-10 czerwca 2014 r.
 • IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2013
  Efektywnośść organizacji. Wymiary, uwarunkowania, kryteria oceny, 10-11 czerwca 2013 r.
 • VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2012
  Odpowiedzialne zarządzanie, 28-29 maja 2012 r.
 • VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2011
  Zarządzanie w warunkach ryzyka i niepewności, 20-21 czerwca 2011 r.
 • VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2010
  Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i regionów, 6-7 czerwca 2010 r.
 • V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2009
  Budowanie kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa, 1-2 czerwca 2009 r.
  IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2008
  Budowanie potencjału konkurencyjnego firmy - procesy, systemy, ludzie, 26-27 maja 2008r.
 • III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2007
  Innowacje i przedsiębiorczość - aktualne problemy oraz wyzwania przyszłości, 21-22 czerwca 2007 r.
 • II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2006
  Problemy globalizacji a regionalna przedsiębiorczość, 25-26 maja 2006 r.
 • I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2005
  Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania, 23-24 czerwca 2005 r.

 • Harmonogram:

  30. 04. 2018- termin przesyłania zgłoszeń
  oraz abstraktów

  15. 05. 2018 - termin przesyłania tekstów do publikacji,

  31. 05. 2018- termin wniesienia opłaty konferencyjnej

  Patronat medialny:
  Sponsorzy:


  © Copyright:Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce,
  tel. +48 25 643 17 09, e-mail: wneip@uph.edu.pl, http://www.wnep.uph.edu.pl/
  Stronę zaprojektował: dr inż. Tomasz Stefaniuk, Administrator strony: tomasz.stefaniuk@uph.edu.pl