XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pod patronatem
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
oraz
Marszałka Województwa Mazowieckiego

MANAGEMENT 2017

Nowe trendy w rozwoju regionów

5-6 czerwca 2017 r.

Z archiwum konferencji MANAGEMENT:
 • XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2016
  Organizacja w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, 30-31 maja 2016 r.
 • XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2015
  Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji, 8-9 czerwca 2015 r.
 • X Jubileuszowa MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2014
  Uwarunkowania stabilnoœści i rozwoju w dobie globalnych współzależnoœści, 9-10 czerwca 2014 r.
 • IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2013
  Efektywnoœść organizacji. Wymiary, uwarunkowania, kryteria oceny, 10-11 czerwca 2013 r.
 • VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2012
  Odpowiedzialne zarządzanie, 28-29 maja 2012 r.
 • VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2011
  Zarządzanie w warunkach ryzyka i niepewności, 20-21 czerwca 2011 r.
 • VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2010
  Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i regionów, 6-7 czerwca 2010 r.
 • V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2009
  Budowanie kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa, 1-2 czerwca 2009 r.
  IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2008
  Budowanie potencjału konkurencyjnego firmy - procesy, systemy, ludzie, 26-27 maja 2008r.
 • III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2007
  Innowacje i przedsiębiorczość - aktualne problemy oraz wyzwania przyszłości, 21-22 czerwca 2007 r.
 • II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2006
  Problemy globalizacji a regionalna przedsiębiorczość, 25-26 maja 2006 r.
 • I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2005
  Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania, 23-24 czerwca 2005 r.

 • >>Program Konferencji<<


  >>Miejsce Konferencji<<


  >>Nasz profil na Facebook<<

  Harmonogram:

  28.02.2017 r.- termin przesyłania zgłoszeń
  oraz tekstów do publikacji

  01.04.2017 r.- termin przekazania informacji
  o zakwalifikowaniu tekstu do druku

  30.04.2017 r.- termin wniesienia opłaty konferencyjnej

  Patronat medialny:

  Sponsorzy:  © Copyright:Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce,
  tel. +48 25 643 17 09, e-mail: wneip@uph.edu.pl, http://www.wnep.uph.edu.pl/
  Stronę zaprojektował: dr inż. Tomasz Stefaniuk, Administrator strony: mgr Bartłomiej Suchodolski