English version

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pod patronatem
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

MANAGEMENT 2018

Nauka i praktyka
w poszukiwaniu czynników sukcesu organizacji

24 - 25 września 2018 r.

Przy współpracy z:

Instytut Zarządzania i Marketingu A.P. w Siedlcach

Szanowni Państwo

Z ogromną radością pragnę zaprosić Państwa do uczestnictwa w XIVMiędzynarodowej Konferencji Naukowej MANAGEMENT 2018 "Nauka i praktyka w poszukiwaniu czynników sukcesu organizacji ", organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Konferencja odbędzie się w dniach 24 - 25 września 2018 r.

Głównym celem konferencji będzie dyskusja nad aktualnymi problemami zarządzania i logistyki. Poruszymy kwestię usystematyzowania wiedzy niezbędnej do budowania sukcesu organizacji.

W konferencji wezmą udział zarówno przedstawiciele świata nauki jak i przedstawiciele praktyki gospodarczej. Konferencja MANAGEMENT 2018 stanowić więc będzie doskonałą okazję do organizacji forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowców i praktyków.

Prof. nzw. dr hab. Marek Cisek
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Harmonogram:

30. 04. 2018- termin przesyłania zgłoszeń
oraz abstraktów

15. 05. 2018 - termin przesyłania tekstów do publikacji,

31. 05. 2018- termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Patronat medialny:
Sponsorzy:


© Copyright:Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce,
tel. +48 25 643 17 09, e-mail: wneip@uph.edu.pl, http://www.wnep.uph.edu.pl/
Stronę zaprojektował: dr inż. Tomasz Stefaniuk, Administrator strony: tomasz.stefaniuk@uph.edu.pl